Превоз робе

За сву робу набављену у нашим продајним објектима нудимо бесплатан превоз.

Консултације при избору материјала

Наше техничко особље је оспособљено да на свако питање да конкретан и стручан одговор.

Повезивање са извођачима радова

У случају да немате извођаче радова можемо посредовати у њиховом проналажењу.

Техничка подршка у примени материјала

Савремени материјали захтевају потпуну едукованост не само извођача радова већ и наших продаваца који познају све техничке карактеристике и њихов начин примене.